widok na poznańską katedrę z bramy Poznania

Poznań, Gniezno: w cieniu katedr - oprowadzanie po ekspozycji Bramy Poznania

2018-07-26 ( czwartek )
Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

Poznań i Gniezno to miasta istotne w polskiej historii: szczególnie dla dziejów chrześcijaństwa oraz początków państwowości. Jak układały się stosunki tych dwu miast, będących stolicami życia państwowego i kościelnego? Jakie podobieństwa, a jakie różnice dostrzegamy w ich dziejach? Co jedno miasto zawdzięcza drugiemu?

Te i podobne problemy porusza wycieczka tematyczna. Przytoczone w niej historie ukazują, że mimo pozornej rywalizacji, Poznań i Gniezno to w istocie miasta bliźniacze, które odegrały wyjątkową rolę w dziejach Polski - i dalej ją odgrywają.

Oprowadzanie bezpłatne, obowiązują zapisy pod numerem telefonu 61 647 76 34.