Informacje dotyczące wyników głosowań na XXV Sesji Rady Miasta Poznania

Na XXV Sesji Rady Miasta Poznania, która odbyła się dzisiaj, tj. 31 marca 2020 r. podjęto pod głosowanie projekty uchwał złożone przez Wydział Oświaty.

XXV Sesja Rady Miasta Poznania - grafika artykułu
XXV Sesja Rady Miasta Poznania

XXV Sesja Rady Miasta Poznania odbyła się wyjątkowo na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ze względu na bezpieczeństwo osób uczestniczących. Aktualna sytuacja związana z epidemią koronawirusa sprawiła, że należało podjąć szczególne środki ostrożności.

Projekty uchwał zgłoszone przez Wydział Oświaty do przegłosowania przez Radę Miasta Poznania znajdowały się w punktach: 4, 5, 6 i 7 porządku obrad.

Punkt 4 dotyczył projektu uchwały (PU 486/20) w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2020/2021, z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia. Poniżej treść uchwały:

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2020/2021, z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż sześciu szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

- W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.

Punkt 5 dotyczył projektu uchwały (PU 489/20) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60. - W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.

Punkt 6 dotyczył projektu uchwały (PU 490/20) w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Żniwna 1, do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, ul. Żniwna 1. - W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.

Dwa powyższe punkty: 5 i 6 odnosiły się do przekształcenia i włączenia Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W związku z podjęciem obu ustaw, Szkoła zmieniła swoją siedzibę na ul. Żniwną 1 oraz została włączona do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, w którego skład wchodzą:

1) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4;

2) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1;

3) Branżowa Szkoła I stopnia nr 2;

4) Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I. J. Paderewskiego.

Punkt 7 dotyczył projektu uchwały (PU 491/20) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy od dnia 1 września 2020 roku. - W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.

sieci społecznościowe