Konkursy na stanowiska dyrektorów

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych:

1) Przedszkola nr 6, os. Lecha 79;

2) Przedszkola nr 78, ul. Nadolnik 9a;

3) Przedszkola nr 148, os. Bolesława Chrobrego 121;

4) Przedszkola nr 163, os. Bolesława Chrobrego 106;

5) Przedszkola nr 174, os. Jana III Sobieskiego 108;

6) Przedszkola nr 182, os. Jana III Sobieskiego 106;

7) Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, os. Wichrowe Wzgórze 119;

8) Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44;

9) Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19;

10) Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120;

11) Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piękna 37.

Zdjęcie dekoracyjne - grafika artykułu
Konkursy na stanowiska dyrektorów

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora... (podać nazwę i adres szkoły lub placówki)" w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, pokój nr 211, 212, 213 - II piętro, w następujących terminach:

1) do 9 lutego 2021 r. do godz. 15.30 - na stanowiska dyrektorów: Przedszkola nr 6, Przedszkola nr 148, Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika;

2) do 18 lutego 2021 r. do godz. 15.30 - na stanowiska dyrektorów: Przedszkola nr 163, Przedszkola nr 174, Przedszkola nr 182, Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego;

3) do 1 marca 2021 r. do godz. 15.30 - na stanowiska dyrektorów: Przedszkola nr 78, Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej.

Załączniki

sieci społecznościowe