"Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!"

Dzieci uczęszczające do poznańskich przedszkoli z okazji Światowego Tygodnia Edukacji Globalnej miały okazję wziąć udział w projekcie organizowanym przez Przedszkole nr 134 "Słoneczny Świat", które już po raz piąty podjęło się tej inicjatywy. Tegoroczna, XXI edycja projektu odbywa się pod hasłem: "Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!".

Światowy Tydzień Edukacji Globalnej
Światowy Tydzień Edukacji Globalnej

Do udziału w projekcie zaproszone zostały: Przedszkole nr 100, Przedszkole nr 117, Przedszkole nr 150, Przedszkole nr 47, Przedszkole nr 73, Przedszkole nr 7 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1.

Podsumowaniem projektu były występy artystyczne dzieci z wyżej wymienionych przedszkoli oraz przedstawienie pt. "Morska Opowieść" w wykonaniu Teatru Krokodyl. W trakcie wystąpienia poruszane były kwestie dotyczące ekologii, ochrony środowiska, a także istotnych w życiu wartości - przyjaźni i prawdomówności.  

"Bo my jesteśmy pokolenie nowe, na ekologie już postawić czas, nie pozwolimy dzisiaj nas zaśmiecać, ani zadymiać naszych pięknych miast" - zaśpiewały dzieci z Przedszkola nr 150.  Światowy Tydzień Edukacji Globalnej ma na celu uświadomić nie tylko dorosłym, ale i najmłodszym jak istotne są działania człowieka oraz jaki wpływ mają one na naszą planetę. "Nasze działania dzisiaj, będą miały odzwierciedlenie w przyszłości. To od nas zależy w jakim świecie będą żyć kolejne pokolenia" - opowiadała Pani Genowefa Jaworek, Dyrektor Przedszkola nr 134 "Słoneczny Świat".

Zanieczyszczenie środowiska jest poważnym problemem ogólnoświatowym. Prowadzona od najmłodszych lat edukacja proekologiczna pozwoli na zaszczepienie w świadomości dzieci prawidłowych zachowań, które pozwolą im wziąć odpowiedzialność za otaczającą nas rzeczywistość.