Przedszkole Publiczne Mali Odkrywcy - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Wychowanie przedszkolne

Etat/liczba godzin: Etat 40/40

Kontakt

Przedszkole Publiczne Mali Odkrywcy

E-mail: info@maliodkrywcyprzedszkole.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-05-31

Oferta ważna do: 2019-06-30

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).