Szkoła Muzyczna Muzyka na Językach - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Muzyka
  • Inne kierunki

Etat/liczba godzin: Poszukiwany nauczyciel gry na gitarze elektrycznej do nowo otwieranej Szkoły Muzycznej w Poznaniu (wrzesień 2019). Zajęcia prowadzone w trybie indywidualnym oraz grupowym, z obszernym wsparciem metodycznym.

Kontakt

Szkoła Muzyczna Muzyka na Językach

E-mail: info@muzykanajezykach.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-05-21

Oferta ważna do: 2019-06-30

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).