Zespół Szkół im.7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: etat woźna oddziałowa w przedszkolu

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

Zespół Szkół im.7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku
Wojskowa 5
618123080
sekretariat@spbiedrusko.edu.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-10

Oferta ważna do: 2019-08-02

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).