Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: Specjalista ds. kadr / 0,5 etatu od 01.09. 2019

Wymagania:

Wykształcenie wyższe lub średnie, doświadczenie na stanowisku kadrowym, dobra znajomość KN i KP

Zakres obowiązków:

Prowadzenie całokształtu działań związanych ze stosunkiem pracy od strony kadrowej, sporządzanie sprawozdań GUS,PFRON, obsługa programu kadrowego PROGMAN

Uwagi:

CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, oświadczenie o niekaralności Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą w terminie do 16 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu
ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań
(61) 861 68 52
brzechwa101@poczta.onet.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-25

Oferta ważna do: 2019-08-16

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).