Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: 1/4 etatu Archiwista

Wymagania:

Znajomość dziedziny.

Zakres obowiązków:

Uporządkowanie archiwum szkolnego, opieka nad zbiorami dokumentów.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

sekretariat@zsz2.poznan.pl
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu
61-663 Poznań, ul. Żniwna 1
618200992
sekretariat@zsz2.poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-07

Oferta ważna do: 2019-07-12

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).