Witaj w Poznaniu: NOWE materiały szkoleniowe dla nauczycieli i nauczycielek uczących języka polskiego jako drugiego

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

Pod koniec 2019 roku Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT wraz z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych rozpoczęło realizację programu "Witaj w Poznaniu", którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek uczących języka polskiego jako drugiego.

Przygotowaliśmy pierwszy materiał edukacyjny - zestaw kart pracy "Witaj w Poznaniu", które mają być uzupełnieniem lekcji języka polskiego jako drugiego o kontekst kulturowy.

Na stronie internetowej znajduje się plik pdf., który można pobrać i wydrukować karty "Witaj w Poznaniu" oraz dyplom dla uczniów i uczennic.

https://bramapoznania.pl/cykl-witaj-w-poznaniu

W roku 2020 rozwijamy program "Witaj w Poznaniu", proponując część szkoleniową dla nauczycielek i nauczycieli, do której prowadzenia zaprosiliśmy autorkę treści kart - Julię Karczewską.

Pierwsze szkolenie odbyło się w Bramie Poznania w lutym br., kolejne ze względu na pandemię koronawirusa zdecydowaliśmy się zrealizować w formie prezentacji i udostępnić online.

W kwietniu i maju na naszej stronie internetowej udostępnialiśmy prezentację, która była bankiem zagadnień, wiedzy i komentarzy autorki koncepcji merytorycznej kart.

Kolejna prezentacja, którą przygotowaliśmy i jest dostępna do pobrania poniżej i ma charakter praktyczny.

Prezentacja dostępna do końca czerwca 2020 r.

https://bramapoznania.pl/files/witaj-w-poznaniu-szkolenie-cz-2.pdf

Polecamy także ciekawą rozmowę z autorką kart i prezentacji - Julią Karczewską - na temat edukacji dzieci z doświadczeniem migracji:

https://kulturaupodstaw.pl/drugi-jezyk/

sieci społecznościowe