Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oferują swoje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Pomagają w pokonywaniu trudności w uczeniu się, rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, dokonywania wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

Jeśli mamy wątpliwości co do rozwoju naszego dziecka lub też jesteśmy po prostu ciekawi, jak ten rozwój ocenić - zwróćmy się do psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej.