Kampania Szacun dla Zawodowców

Działania podejmowane w ramach kampanii
Kampania "Szacun dla zawodowców" to akcja, która ma na celu rozpropagowanie w poznańskim regionie szkolnictwa zawodowego. Realizowana od 2015 roku zachęca uczniów do aktywnego włączenia się w nasze działania. W ramach akcji prowadzona jest szeroko zakrojona reklama dostępnych w Poznaniu 18 zespołów szkół zawodowych, a zwieńczeniem tych działań jest coroczna Arena Zawodów, podczas to której fachowcy prezentują młodzieży 70 profesje możliwe do zdobycia w poznańskich placówkach. Dodatkowo doradcy zawodowi przeprowadzają z uczniami testy predyspozycji zawodowych i pomagają sprawdzać, jakie zdolności mają uczniowie i w jakich kierunkach powinni się kształcić, doradzaja także rodzicom, jak pomagać dzieciom przy podejmowaniu decyzji o przyszłej pracy. Prowadzone są również akcje informacyjne i konkursy dostępne na stronie internetowej ("Szacun dla zawodowców" - zawodowcy.poznan.pl) i nagłaśniane przez media społecznościowe. Odrębnym działaniem są Konferencje Dobrych Praktyk, które przygotowano dla uczniów gimnazjów, a w trakcie których młodzi ludzie chwalili się prezentacjami wykonanymi specjalnie na tę okazję. Były to zapisy ich wysiłków, jakie podejmowali by z bliska przyjrzeć się różnym profesjom- uczniowie odwiedzali banki, korporacje, duże fabryki, ale też warsztaty rzemieślników czy niewielkie restauracje. Pokazywano także na stronie Poznańskiego Serwisu Oświatowego portrety ludzi, którzy ukończyli szkoły zawodowe i osiągnęli przy tym poważne sukcesy na skalę województwa czy kraju. Mowa na przykład o sportowcu i pośle na Sejm RP Szymonie Ziółkowskim czy znanym nie tylko w Poznaniu wytwórcy wyrobów wędliniarskich Andrzeju Bystrym.

Efekty kampanii
Szczególnie ważne są te, które nie da się w żadnej sposób zmierzyć, mianowicie wzrost szacunku dla profesjonalistów z wykształceniem zawodowym i technicznym wśród poznańskich uczniów - dziś nikogo już nie dziwi ani nie bawi uczeń, który decyduje się na edukację w szkole zawodowej. Wręcz przeciwnie - Poznaniacy dobrze wiedzą, że ten właśnie wybór gwarantuje w przyszłości pracę, a wcale nie zamyka dalszej ścieżki edukacyjnej. Są też efekty wymierne. W poznańskich szkołach branżowych uczy się dziś ponad 3200 uczniów, a w technikach - ponad 12 900. Popularność placówek, kształcących w zawodzie z roku na rok jest coraz większa. Wpływ na to ma m.in. kampania "Szacun dla zawodowców", realizowana przez Miasto Poznań od 2015 roku. Szkoły branżowe i technika w stolicy Wielkopolski są także świetnie wyposażone. Poznańskie placówki mogą pochwalić się profesjonalnymi pracowniami i laboratoriami, w których znajduje się specjalistyczny sprzęt, przydatny w nauce konkretnego fachu. Dla przykładu, do dyspozycji uczniów kształcących się w kierunku mechanika lotniczego jest symulator lotu i stanowisko instruktora oraz... samolot (Pipistrel Virus SW). Młodzież, marząca o karierze architekta krajobrazu może ćwiczyć w przyszkolnym ogrodzie. Przyszli budowlańcy korzystają podczas zajęć z prawdziwych betoniarek i rusztowań, a osoby - które chcą związać się z branżą gastronomiczną - profesjonalnie wyposażonej kuchni.

Firmy zaangażowane w kampanię
Przeprowadzona kampania zaowocowała zwiększeniem obszaru współpracy z Izbą Rzemieślniczą, ale też z poszczególnym liderami z różnych branż. Na przykład Zespól Szkół Gastronomicznych nawiązał bardzo ścisły kontakt z hotelem Puro. Hotel ten oferuje dwuletnie praktyki uczniom, pracę dla młodocianych uczniów, stworzył nawet w szkole patronacką klasę "Puro". Podobnie restauracje "Concordia Taste" , " Trzy kolory" czy "Cuccina", one także proponują praktyki uczniom. W efekcie podjętych działań reklamowych, promocyjnych do wielu szkół zgłosiły się firmy oferując chęć bliskiej współpracy, a co najważniejsze- oferując pracę absolwentom. Do Zespołu Szkół Samochodowych wpłynęła propozycja od firmy Stomil Polska, by utworzyć patronacką klasę. W Zespole Szkół Łączności powstała także nowa patronacka klasa firmy KimballElectronic Polska kształcąca uczniów w zawodzie technik elektronik czy technik informatyk w e- biznesie.


Szkoły zaangażowane w kampanię

W Poznaniu  znajduje się 18 techników, 14 szkół branżowych oraz 6 szkół branżowych II stopnia  które kształcą w 70 profesjach. Wszystkie placówki bardzo czynnie współdziałają w ramach kampanii "Szacun dla zawodowców". Szkoły dzięki kampanii dążą do zwiększenia naboru do swoich klas, a także coraz częściej zyskują status szkoły pierwszego wyboru uczniów. Szkoły te angażują się w rozmaite projekty, często międzynarodowe. Biorą udział w olimpiadach, konkursach zawodowych na arenie międzynarodowej i odnoszą sukcesy, które potem powodują, że szacunek dla zawodowców jest jak najbardziej prawdziwy. Przykładem może być Zespół Szkół Samochodowych, którego uczniowie rok w rok osiągają medalowe miejsca na podium w konkursie " Europejski Mechanik Roku". 

Kampania jako cenna informacja dla rodziców

Kampania "Szacun dla zawodowców" jest także wyraźnym przesłaniem dla rodziców. Poznańskie placówki zawodowe są świetnie przygotowane, prezentują wysoki poziom i dbają o uczniów - o ich bezpieczeństwo, o ich atrakcyjność na rynku pracy oraz o ich dobre wyniki na maturze, w przypadku nauki w technikach. Przykładem może być Zespół Szkół Komunikacji, który zdobył piąte miejsce w Polsce w rankingu techników organizowanym przez miesięcznik "Perspektywy"! 

Informacja dla uczniów

Docieramy do młodzieży m.in. za pomocą mediów społecznościowych. Nie sposób nie doceniać dziś tego typu mediów jako środka przekazu. Dlatego koronny konkurs w ramach akcji "Szacun dla zawodowców" polegał właśnie na tym, by poznańskie gimnazja jak najliczniej "lajkowały" stronę kampanii na Facebooku. Docieramy do młodych ludzi ich "młodymi" kanałami, bo to ma sens, ale nie zapominamy przy tym, że zawodu uczymy się w szkole zawodowej i podczas praktyk. Dlatego nasze największe wysiłki nakierowane są na to, by właśnie praktycznie, naocznie uświadomić uczniom, na czym polega konkretne profesja. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej