Poznań przeciwko dyskryminacji i wykluczeniom

Jako Prezydent Poznania, miasta wolnego i otwartego na różnorodność, stanowczo sprzeciwiam się obecnym w przestrzeni publicznej naszego kraju przejawom dyskryminacji. 

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak

Motywowane nienawiścią działania, takie jak podejmowane przeciwko określonym grupom społecznym uchwały, zachęty do zachowań wykluczających i dyskryminujących, czy w końcu wynikająca ze stereotypów i uprzedzeń agresja, z jaką mieliśmy ostatnio do czynienia podczas Marszu Równości w Białymstoku, nie powinny mieć miejsca.

Jeśli chcemy miasta bezpiecznego i przyjaznego dla wszystkich, jako władze musimy się w proces jego współtworzenia zaangażować. Dlatego w Poznaniu od kilku lat wdrażamy rozwiązania prorównościowe, realizujemy działania promujące poszanowanie dla odrębności i inności każdego mieszkańca, budując społeczność wrażliwą na potrzeby różnych grup mniejszościowych, respektującą prawa człowieka.

Chcę, by Poznań był miastem, w którym wszyscy czują się u siebie. Młodsi i starsi, rodziny i single, sprawni fizycznie i osoby z niepełnosprawnościami, dobrze sytuowani i ubożsi... By żadna mniejszość, grupa społeczna nie czuła się wykluczona, czegoś pozbawiana, dyskryminowana. By wszyscy mieszkańcy mieli poczucie, że ich potrzeby są dostrzegane.

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP "wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. (...) Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny". Dbajmy o to, by nie był to pusty zapis.

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania