ul. Roosevelta (tzw. Jama Toruńska)

Mapy i wizualizacje

Położenie

Nazwa lokalizacji

ul. Roosevelta (tzw. Jama Toruńska)

Działki

51/23/40/4, 51/23/37/2, 51/23/36/2, 51/23/38/3, 51/23/40/1, 51/23/43/4

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

2,7346

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki

Połączenia transportowe

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 7,8 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 2,3 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Poznań-Ławica: 7 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla niniejszego terenu przewidziano funkcje:
- MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej,
- U - tereny zabudowy usługowej.

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Agnieszka Susicka
Funkcja:starszy specjalista ds. ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:+48 61 878 57 89 agnieszka_susicka@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Agnieszka Susicka
Funkcja:starszy specjalista ds. ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:+48 61 878 57 89 agnieszka_susicka@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.