Wydawnictwo "Warthegau - Jasnowłosa prowincja. Wielkopolska 1939-1945" - materiały multimedialne dla szkół na MTP

Heinrich Himmler zapowiadał w 1939 r. stworzy na zachodnich ziemiach polskich "Jasnowłosą prowincję", wzorcowy okręg III Rzeszy. Zespół poznańskich filmowców przygotował wydawnictwo multimedialne poświęcone okupacji w Warthegau. Tą nazwą - przypomnijmy - Niemcy oznaczyli prowincję złożoną z Wielkopolski, Kujaw i części ziemi łódzkiej. Warthegau miało zostać w szybkim czasie całkowicie zgermanizowane, Polacy wywiezieni lub sprowadzeni wyłącznie do roli siły roboczej...

Wydawnictwo "Warthegau - Jasnowłosa prowincja. Wielkopolska 1939-1945" to materiały multimedialne dla szkół. Znajdziemy tu kilka filmów, emitowanych niedawno w TVP3 Poznań, o różnych aspektach okupacji w Wielkopolsce, bogatą ikonografię, gromadzoną w archiwach polskich i niemieckich, archiwalne nagrania radiowe z III Rzeszy oraz bogaty komentarz obrazujący realia życia w Wielkopolsce pod okupacją, opór i prześladowania ludności polskiej. Cel nazistów nie pozostawiał wątpliwości. W wydawnictwie znajdziemy m.in. nagranie przemówienia Roberta Leya, wysokiego dygnitarza nazistowskiego, wygłoszone w Łodzi, drugiej obok Poznania stolicy Warthegau: "Za 50 lat będzie tu kwitnący kraj niemiecki, gdzie nie będzie ani Polaka, ani Żyda! Taka jest prawda (Oklaski). Jeśli ktoś mnie spyta, gdzie będą, odpowiem: nie wiem. W Palestynie albo na pustyni Sahara, to mi zupełnie obojętne. Ale tu będą mieszkać ludzie niemieccy!"

Warunki życia ludności polskiej były nieporównanie trudniejsze niż w Generalnym Gubernatorstwie. Życie w Kraju Warty regulował system drobiazgowych zakazów i nakazów: nie było wolno używać publicznie języka polskiego, posiadać aparatów radiowych, fotograficznych, a nawet używać rowerów bez pozwolenia. Zabronione było zmienianie miejsca zamieszkania bez zgody, podróżowanie po Kraju Warty lub do Generalnego Gubernatorstwa. Sądy Kraju Warty skazują więc na obóz lub nawet karę śmierci za drobne przewinienia, np. kradzież pary rękawic, posiadanie radia, spór z niemieckim pracodawcą, przebywanie na ulicy po godzinie policyjnej, posiadanie polskich książek. W tych warunkach budowanie konspiracji było niemal niemożliwe, a mimo to powstawały organizacje (jak Narodowa Organizacja Bojowa), które miały - zważywszy warunki - masowy zasięg.

Publikacja "Warthegau - Jasnowłosa prowincja" ma ułatwić nauczycielom wprowadzanie treści związanych z okupacją w Wielkopolsce do nauczania historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie w liceum czy gimnazjum, a nawet "Małej Wielkopolski" - przedmiotu nauczanego w szkole podstawowej.

"Warthegau - Jasnowłosa prowincja. Wielkopolska 1939-1945. Materiały multimedialne dla szkół",

autorzy Jacek Kubiak, Janusz Zemer, projekty plastyczne Małgorzata Schmidt, konsultanci dr Aleksandra Pietrowicz, Rafał Sierchuła - Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Miasto Poznań.

Filmy z serii dokumentalnej Warthegau: "Wzorcowy kraj", "Tylko dla Niemców", "Skradzione dzieciństwo", "Grypsy z fortu", "Fotoreporterzy podziemia" (real. Dorota Latour, Janusz Zemer, Poznań 2008) oraz "Rodzina Bobowskich" z cyklu Rodziny Powstańców Wielkopolskich (real. Dorota latour, Janusz Zemer, Poznań 2008).

Publikacja będzie prezentowana na Targach Edukacyjnych w ramach Konferencji "Pamięć wojny. Wojna o pamięć?" w dniu 19.02.2010.
Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej, pawilon 15 MTP, w godz. 15.00-18.00.

Załączniki