Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ została przyjęta Uchwałą nr Nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 roku. Zawarta w Strategii wizja Poznania stwierdza, że: "Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy - przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje - są zadowoleni z warunków życia, jakie stwarza im miasto, oraz dumni z tego, że jest ono rozpoznawane w kraju i za granicą dzięki swojemu dziedzictwu historycznemu, kulturowemu i akademickości oraz współczesnym, wyjątkowym osiągnięciom. Sprzyjający klimat biznesowy oraz polityka społecznej spójności umożliwiają wszystkim mieszkańcom pełne włączenie się w życie miasta". Celem strategicznym jest: "Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej".  Realizacji założeń Strategii służy 5 priorytetów strategicznych:

  • Silna Metropolia
  • Nowoczesna przedsiębiorczość
  • Zielone, mobilne miasto
  • Przyjazne osiedla
  • Wspólnotowość i dialog społeczny.

Załączniki