Program Rowerowy

W tej zakładce znajdują się najważniejsze strategiczne dokumenty rowerowe dla Miasta Poznania.


Program Rowerowy 2017-2022 z perspektywą do roku 2025, wprowadzony uchwałą Rady Miasta Poznania z dn. 16 maja 2017 r.,  zawiera sieć tras proponowanych do wykonania do roku 2022. Program powstał w celu usystematyzowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania. Ma on za zadanie wskazać kierunki najbardziej potrzebnych inwestycji rowerowych. 

Załączniki


Program Rowerowy Miasta Poznania na lata 2007 - 2015 (już nie obowiązuje) stanowiący załącznik do uchwały Nr XXX/296/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r. jest dokumentem zawierającym informacje odnośnie priorytetów inwestycyjnych oraz podstawowych wymagań technicznych dróg rowerowych w Poznaniu w latach 2007 - 2015.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej