Publikacja Słownika gwary miejskiej Poznania w 1997 r. i jej późniejsze wznowienie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Czytelnicy rozmiłowani w Poznaniu i zainteresowani jego odrębnością oraz swoistością otrzymali oczekiwaną od lat książkę. Ta bardzo kompetentna pod względem naukowym pozycja jest jednocześnie przystępnym i atrakcyjnym opisem odmiany językowej, którą mieszkańcy grodu nad Wartą znają z przekazu rodziców i dziadków, i którą nierzadko posługują się sami. Język określa tożsamość posługujących się nim ludzi, a Autorzy Słownika potrafili znakomicie opisać ten, jakże ważny, element życia lokalnej społeczności. Sukces książki oraz jej znaczenie dla miłośników miasta i tych wszystkich, którzy chcą je po prostu lepiej poznać i zrozumieć skłonił redakcję Miejskiego Informatora Multimedialnego do umieszczenia haseł Słownika w internecie.


Redakcja MIMa składa serdeczne podziękowania Autorom Słownika za wyrażenie zgody na udostępnienie obszernych fragmentów ich dzieła w formie elektronicznej. Wersja ta nie mogłaby zostać przygotowana bez współpracy poznańskiego oddziału Wydawnictwa Naukowego PWN. Podobnie jak w wersji książkowej, Słownik gwary miejskiej Poznania został zilustrowany akwarelami z lat 1926-1929 udostępnionymi przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu.


Dla potrzeb internetowej wersji Słownika gwary miejskiej Poznania artykuły hasłowe wersji książkowej zostały uproszczone. Pojedyncze hasła obejmują następujące elementy (niektóre z nich są fakultatywne, tzn. nie występują we wszystkich artykułach hasłowych): formę hasłową, informację gramatyczną, definicję znaczeniową, przykłady użycia (źródła przykładów dostępne w wersji książkowej), frazeologię (z kwalifikatorami, definicję znaczeniową i przykładami użycia), kwalifikatory.


Osoby zainteresowane kompletnymi hasłami Słownika oraz szczegółowym opisem poznańskiej gwary jako odmiany językowej odsyłamy do książkowej wersji publikacji.