Książka powstała w zespole językoznawców, wywodzących się z Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej redaktorami naukowymi są profesorowie Monika Gruchmanowa i Bogdan Walczak.


Monika Gruchmanowa

główny nurt swojej twórczości naukowej poświęciła badaniom gwar wielkopolskich i gwary miejskiej Poznania. Na temat gwary Poznania wygłosiła wiele wykładów, prelekcji i pogadanek. Jest współautorką popularno-naukowej książki Mowa mieszkańców Poznania .


Bogdan Walczak

historyk języka i popularyzator zagadnień językoznawczych, zwłaszcza z zakresu poprawności i kultury języka. Wydał m. in. popularno-naukowy Zarys dziejów języka polskiego i - wspólnie ze Stanisławem Bąbą - poradnik Na końcu języka .