Kwalifikatory

aprob. - aprobujący, aprobująco
B - biernik
blm - bez liczby mnogiej
blp - bez liczby pojedynczej
D - dopełniacz
daw. - dawny, dawniej
dk - dokonany
ekspr. - ekspresywny, ekspresywnie
fraz. - frazeologizm, frazeologiczny
gwar. - gwarowy, gwarowo
Inform. - informator
iron. - ironiczny, ironicznie
lekc. - lekceważący, lekceważąco
lm - liczba mnoga
lp - liczba pojedyncza
M - mianownik
metaf. - metaforyczny, metaforycznie
ndk - niedokonany
ndm - nieodmienny
obelż. - obelżywy, obelżywie
pieszcz. - pieszczotliwy, pieszczotliwie
pogardl. - pogardliwy, pogardliwie
potocz. - potoczny, potocznie
powsz. - powszechny, powszechnie
przestarz. - przestarzały
rm - rodzaj męski
rn - rodzaj nijaki
- rodzaj żeński
region. - regionalizm, regionalny, regionalnie
rzad. - rzadko używany, rzadziej
wulg. - wulgarny, wulgarnie
wych. z użycia - wychodzący z użycia
wyzwisk. - wyzwiskowy, wyzwiskowo
wyzyw. - wyzywający, wyzywająco
Zasłysz. - zasłyszane
żart. - żartobliwy, żartobliwie