Szanowni Państwo,
Niniejszym przedstawiamy aktualny logotyp Miasta Poznania oraz założenia do CI, czyli obowiązującego w Urzędzie Miasta Poznania, jak i w miejskich jednostkach organizacyjnych, Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta.
System Identyfikacji Wizualnej powstał w celu stworzenia spójnej linii graficznej materiałów informacyjnych i promocyjnych Urzędu Miasta Poznania. Zawarte wytyczne dotyczą stosowania logotypu, odpowiedniego doboru czcionek w komunikatach, kolorystyki. Przedstawione w CI zostało również niepoprawne użycie logotypu na co należy zwrócić szczególna uwagę. Konstrukcja layoutów 
w materiałach promocyjnych i reklamowych jest jednym z ważniejszych elementów CI.
Zastosowanie logotypu w materiałach promocyjnych Urzędu Miasta Poznania i Miejskich Jednostek Organizacyjnych musi opierać się na wytycznych przedstawionych w CI:
1. Każdy projekt ulotki, zaproszenia, plakatu, strony www lub innej formy reklamy , który został przygotowany w oparciu o dane zawarte w CI wymaga PRZEDSTAWIENIA WTĘPNEGO PROJEKTU w oddziale promocji Gabinetu Prezydenta UMP w celu uzyskania AKCEPTACJI (layout, miejsce położenia logotypu itp.)
2. W przypadku otrzymania wskazówek na podstawie, których projekt należy zmienić oczekuje się ponownego przedstawienia projektu do akceptacji w formie elektronicznej jak i wydruku w skali 1:1.
3. Po uzyskaniu akceptacji dot. zgodności z CI Miasta projekt może zostać wydrukowany.
4. Każdy materiał promocyjny, który został wydrukowany powinien w oryginalnej wersji ZOSTAĆ ZŁOŻONY w oddziale promocji Gabinetu Prezydenta UMP w ilości 1 szt.

Aktualnie obowiązujący logotyp Miasta Poznań. Wykorzystywany jest we wszelkich działaniach promocyjnych i informacyjnych w których Miasto Poznań uczestniczy jako organizator, współorganizator, partner, patron, klubu, wydarzenia czy imprezy sportowej.

W razie pytań dotyczących wykorzystania logotypu przy działaniach promocyjnych związanych ze sportem prosimy o kontakt z Odziałem Organizacji i Promocji Imprez Sportowych Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania pod numerem telefonu: 061 878 55 08 lub mailem sport@um.poznan.pl.

W sprawach związanych z wykorzystaniem logotypu przy innych działaniach promocyjnych prosimy o kontakt na adres mailowy - ci@um.poznan.pl

Załączniki