Miasto studentów

Ugrofinistyka? Mechatronika? Intermedia? Kognitywistyka? Lutnictwo artystyczne? Nanotechnologie? Bioinformatyka? A może studia śródziemnomorskie? Na 25 uczelniach (w tym 8 publicznych) masz do wyboru ponad 230 kierunków nauczania!

Największą uczelnią miasta jest liczący ponad 90 lat Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM), w którym kształci się prawie co trzeci poznański żak. Co siódmy jest studentem Politechniki Poznańskiej, co dwunasty - Uniwersytetu Przyrodniczego i także co dwunasty - Uniwersytetu Ekonomicznego.

W Poznaniu zajęcia prowadzi ponad 8 tys. wykładowców, w tym ponad tysiąc z tytułem profesora.

Poznańscy studenci mają okazję spotkać najwybitniejszych naukowców, artystów i specjalistów na świecie. Z wykładami w Poznaniu gościła m.in. prof. Wangari Maathai - laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, prof. Robert H. Grubbs - laureat Nagrody Nobla z chemii czy prof. Robert Mundell - laureat Nagrody Nobla z ekonomii.

Poznańscy studenci co roku zajmują prestiżowe miejsca w światowych konkursach w wielu dziedzinach, m.in. Microsoft Imagine Cup i Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS).

Poznańskie uczelnie kształcą studentów na najwyższym poziomie, co potwierdzają czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach.

Poznańskie uczelnie uczestniczą w  programie Erasmus+, dzięki któremu studenci i pracownicy uczelni mogą zdobyć doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. W skład Erasmus+ wchodzą m.in. programy: Uczenie się przez całe życie, Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sortowych.

Dzięki umowom o wymianie zagranicznej poznańscy żacy mogą kształcić się na uczelniach całej Unii Europejskiej, a także Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji. Studenci mogą zdobywać także doświadczenie zawodowe podczas praktyk w zagranicznych firmach i instytucjach. Na stypendia do innych krajów swoich studentów wysyła już kilkanaście poznańskich uczelni. Każdego roku akademickiego korzysta z nich około tysiąca młodych ludzi. Ponadto, poznańskie uczelnie wspierają ideę mobilności studentów, biorąc udział Programie MOST.