Potencjał naukowy

Poznań jest znaczącym ośrodkiem pracy naukowo-badawczej w Polsce. Badania naukowe prowadzą nie tylko uczelnie, ale także kilkadziesiąt placówek badawczo-rozwojowych i placówek naukowcyh Polskiej Akademii Nauk.

Spektakularne osiągnięcia poznańskich naukowców, takie jak: opracowanie nowatorskiej metody skutecznej walki z odmianą złośliwego raka mózgu, opracowanie metody regeneracji tkanek serca, znana technologia testowania scalonych układów cyfrowych wielkiej skali integracji (VLSI), czy oryginalny skalowalny kodek wizyjny, są cenione wysoko zarówno w Polsce jak i za granicą.

Dzięki wspólnej pracy całego środowiska naukowego w poznaniu powstają multidyscyplinarne ośrodki badań zaawansowanych oraz prac eksperymentalnych, skupiające najlepszych specjalistów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. jednym z efektów tej współpracy jest ultranowoczesne Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest głównym ośrodkiem naukowego internetu w Polsce, swoją siedzibę ma w nim pierwsze w Polsce centrum innowacji Microsoftu.