Wsparcie Miasta

Z myślą o poznańskich studentach Miasto Poznań realizuje działania, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia, m.in. w ramach programu "Akademicki i naukowy Poznań". To zachęta do studiowania w Poznaniu dla najzdolniejszych młodych ludzi z kraju i zagranicy.

Stypendia dla laureatów i finalistów olimpiad

Tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej to szansa na wymarzone studia w Poznaniu i dołączenie do grona Stypendystów Miasta Poznania. Uzyskanie tego tytułu to prestiż i duże pieniądze - ponad 1 tys. zł miesięcznie. Do tej pory w ośmiu edycjach programu ze stypendium skorzystało ponad 200 osób. Stypendyści są także zaangażowani w projekt Ambasador Akademickiego Poznania.

Stypendia dla młodych twórców i badaczy

Co roku w Poznaniu przyznawane są Nagrody Artystyczne i Naukowe Miasta Poznania oraz stypendia dla młodych twórców i badaczy. Stypendia mogą otrzymać, za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie, wyróżniający się artyści i naukowcy, którzy nie ukończyli 30. roku życia.


Nagrody za prace magisterskie i doktorskie

Każdego roku Miasto Poznań organizuje konkursy: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta  Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską", przyznając nagrody pieniężne za najlepsze prace cechujące się użytecznością dla miasta. W dotychczasowych jedenastu edycjach konkursu nagrodzono i wyróżniono ponad 100 prac.

Staże studenckie

Od kilku lat Urząd Miasta Poznania (UMP) organizuje program trzymiesięcznych staży dla studentów. Za przepracowanie 216 godzin (w wymiarze 18-22 godzin w tygodniu) stażyści otrzymują wynagrodzenie. Do tej pory na staż w UMP przyjęto łącznie ponad 2,5 tys. studentów. Każdego roku kilkudziesięciu byłych stażystów podejmuje pracę w urzędzie.

Staże absolwenckie

Na staże absolwenckie Urzędu Miasta Poznania przyjmowani są absolwenci szkół wyższych, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Nabór na staż absolwencki w UMP odbywa się przeważnie dwa razy w roku - wiosną i jesienią. Stypendium stażowe jest finansowane przez PUP. Po zakończeniu stażu część absolwentów jest zatrudniana w urzędzie.