Park Izabeli i Jarogniewa Drwęskich

Rozpościera się po południowej stronie ul. Królowej Jadwigi, pomiędzy ulicami Górna Wilda i Topolową. Został utworzony w latach pięćdziesiątych na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego parafii św. Pawła, z wykorzystaniem starego, dorodnego drzewostanu. Powierzchnia parku wynosi 4,5 ha. Jego ozdobą jest stroma skarpa przy ul. Górna Wilda, ładnie zagospodarowana małą architekturą ogrodową. Nieco dalej na zachód część skarpy służy zimą jako tor saneczkowy. Na zachodnim skraju parku znajduje się pomnik Powstańców Wielkopolskich.
Tekst za: "Poznań od A do Z" pod redakcją Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1998