Prezentacja Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej (WPI)

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy z poznańskimi uczelniami w zakresie realizacji usług lub prac badawczych, które mogą stanowić odpowiedź na pojawiające się w firmie problemy techniczne, technologiczne czy organizacyjne. Powołany na każdej uczelni promotor przedsiębiorczości akademickiej służy pomocą i informacją na temat oferty jednostki - zobacz więcej na Portalu WPI www.wpi.poznan.pl

Czas trwania: 03:00