plakat

Ćwiczenia z miasta - spacery, wykłady i warsztaty miejskie

2019-03-01 ( piątek ) – 2019-06-30 ( niedziela )
CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Chodniki, przystanki i trawniki są dla wszystkich miejscami spotkań w miejskiej przestrzeni. Od marca do czerwca CK Zamek zaprasza do wspólnego zastanowienia się nad sposobami doświadczania i uczenia się miasta. Spróbowania także rozpoznawania potencjału drzemiącego w mieście.

Uczestnicy spotkań będą spacerować w poszukiwaniu "baromlecznych" wspomnień. Wezmąy na warsztat koncepcje miasta przyjaznego pieszym. Sprawdzą sensoryczność ulicy Święty Marcin. Dowiedzą się, jakie zastosowanie może mieć papier w kształtowaniu tkanki miejskiej. Stworzą unikalne koszulki z wybranymi fragmentami architektury. Zastanowią się też, jak skutecznie zazielenić miejską przestrzeń.

Harmonogram spotkań ckzamek.pl