5 zmysłów. Audiodeskrypcja

2011-10-15 ( sobota ) – 2011-11-27 ( niedziela )

Jest to pierwsze w Polsce wydarzenie tego typu adresowane do osób niewidomych i słabowidzących.

Niezwykłość projektu polega na prezentowaniu sztuki poprzez zmysły. Wzrok, słuch, dotyk, powonienie i smak są motywem przewodnim warsztatów, spotkań oraz wystawy, które odbędą się w ramach projektu.
Zagadnienia związane ze sztukami pięknymi prezentowane będą w oparciu o technikę audiodeskrypcji, która pozwoli osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznać się z wybranymi dziełami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Audiodeskrypcja polega na opisywaniu zjawisk wizualnych głosem, tak, aby odbiorca mógł dokonać swoistej rekonstrukcji wyglądu, czy przebiegu danego zjawiska w wyobraźni.
Na świecie audiodeskrypcję wykorzystuje się od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Zobacz www.5zmyslow.pl