Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych (MPRA) - edycja grudniowa

2011-12-01 ( czwartek ) – 2011-12-31 ( sobota )
Poznań

Do udziału w programie zaproszeni są artyści, edukatorzy, krytycy oraz kuratorzy z rozmaitych dziedzin sztuki. Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych kładzie nacisk na rozwój wspólnych inicjatyw, angażujących przybywającego artystę i miejscowych twórców, badaczy oraz mieszkańców.

Kolejne grudniowe rezydencje stanowią okazję do zapoznania się twórczością Björna Drenkwitza oraz Eriki Miklóšová. Podczas pobytu w Poznaniu twórcy zrealizują projekt artystyczny zarówno we współpracy ze studentami kierunków artystycznych, jak i mieszkańcami miasta oraz przeprowadzą warsztaty dla studentów i Poznaniaków.

Wezmą także udział w dwóch spotkaniach z publicznością, 7 grudnia w Instytucie Historii Sztuki UAM i 14 grudnia w Galerii Miejskiej Arsenał. Spotkania będą okazją do zapoznania się z ich twórczością i skonfrontowania jej z działalnością lokalnych twórców. Na bieżąco będzie można śledzić relacje z wydarzeń na blogu MPRA na www.m-pra.org. Tam również wkrótce więcej informacji o nadchodzących wydarzeniach.

BJÖRN DRENKWITZ Niemiecki artysta zainteresowany jest głównie portretowaniem ludzi. Jako medium sztuki wykorzystuje najczęściej film i video instalacje. W dotychczasowej twórczości starał się przede wszystkim pokazywać ludzi w różnych codziennych i niecodziennych sytuacjach. W Poznaniu artysta zapoczątkuje video przedsięwzięcie pt. Eureka, odnoszące się do słynnej maksymy Archimedesa. Celem artystycznej inicjatywy będzie tym razem oddanie głosu zwykłym ludziom, aby mogli - na podobieństwo starożytnego matematyka - przedstawić swoje idee i pomysły, a przede wszystkim ich realizacje. Projekt zakłada także zbadanie i pokazanie w jaki sposób pomysł staje się odzwierciedleniem miejsca, w którym powstaje i w którym jest realizowany. W projekcie realizowanym w czasie rezydencji weźmie udział około 10 Poznaniaków, będzie to pierwszy etap realizacji projektu, którego kontynuacja planowana jest na 2012 rok w Niemczech, Danii i we Włoszech.

ERIKA MIKLÓŠOVÁ Artystka konfrontować będzie nas tymczasem z naturą i krajobrazem. Bowiem dla słowackiej malarki to właśnie natura, pejzaż jest punktem wyjścia do abstrakcyjnej i ekspresjonistycznej formy malarskiej. Erika Miklóšová szczególny nacisk w swoich pracach kładzie na emocje jakie wywołuje kontakt człowieka z naturą, z jednej strony sferą nam bliską, a z drugiej tak bardzo różną. W Poznaniu artystka kontynuować będzie swój projekt w oparciu o obrazy z kolekcji Muzeum Narodowego. Organizatorzy: Stowarzyszenie Nastawnia i MPRA UK. Współpraca: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Miejska Arsenał, School of Form, Galeria ON, ON Open Studio, Galeria Raczej, Galeria Stereo, Concordia Design, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie No Women No Art, Wydawnictwo Miejskie Patronat medialny: Arteon, Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS, Radio Merkury, Czas Kultury, Fragile, Polski Portal Kultury O.pl, Portal MiejskaLornetka.pl Honorowy patronat nad projektem objął Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu, dr Gottfried Zeitz.

Zobacz www.m-pra.org