Projekt Zarejestrowane jest kolejną realizacją Anki Leśniak na temat roli kobiet w historii i historii sztuki.  Zarejestrowane kontynuuje problemy podjęte w pracy  pt. Fading Traces, gdzie autorka  na podstawie rozmów z artystkami, które zaczynały swoją karierę w latach 70. i do dziś działają twórczo, próbowała ustalić  przyczyny znikania nazwisk kobiet z historii sztuki. Pytała dlaczego zostało ich tak mało, w porównaniu do mężczyzn-artystów z tego pokolenia.

Dziś panuje przekonanie, że teraz jest wiele kobiet w sztuce i problem równych szans kobiet i mężczyzn już się rozwiązał. Anka Leśniak w projekcie Zarejestrowane zadaje pytanie na ile to przekonanie jest poparte faktami. Czy faktycznie ilość kobiet wystawianych w galeriach sztuki znacząco się zwiększyła w ciągu trzech ostatnich dekad? 

Czy więcej ich wykłada na uczelniach artystycznych? Wreszcie czy one same czują, że problemy, z którymi stykały się starsze od nich artystki, dziś są już nieaktualne.

Na Zarejestrowane składa się instalacja wideo, obrazy, książka artystyczna. Punktem wyjścia dla instalacji wideo są wywiady, które przeprowadziła Anka Leśniak z artystkami młodego pokolenia.  Instalacja wideo jest rodzajem dialogu między artystkami, przez co daje żywszy obraz sytuacji kobiet we współczesnej sztuce polskiej. Anka Leśniak sięgnęła także do archiwów wybranych galerii lat 70., które  nadal prowadzą działalność. Na ich podstawie porównała liczbę kobiet i mężczyzn wystawianych na przestrzeni lat. Ta statystyka została przedstawiona w formie obrazów pozornie abstrakcyjnych,  które jednak zawierają w sobie zakodowane informacje. 

Książka artystyczna zawiera fragmenty wypowiedzi, które  najbardziej podziałały na autorkę projektu w czasie rozmów przeprowadzonych z artystkami jej pokolenia. 

W projekcie Fading Traces autorka stała z boku, stawiając siebie w roli słuchaczki  historii starszych od niej artystek, rekonstruujących atmosferę czasów ich młodości na podstawie wspomnień, tworząc "historię opowiadaną" inną w swej istocie od historii pisanej przez historyków sztuki.

W realizacji Zarejestrowane zabiera głos, gdyż jest częścią aktualnej sceny sztuki i problemy o których mowa dotyczą także jej samej.  

Kieruje pytania do swoich rówieśniczek, urodzonych w latach 70/80. Powstaje pętla czasu, która uwidacznia zmiany ale i trwanie stereotypów. Ukazuje się proces kontynuacji mówiący o pionierskiej roli kobiet w sztuce lat 70., które przygotowały grunt dla sztuki kobiet dziś.  

Zobacz galeriaon.asp.poznan.pl/