Projekt - Mediamorfozy

Projekt - Mediamorfozy

2014-11-14 ( piątek ) – 2014-12-28 ( niedziela )
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6

Kategoria: Wystawy Inne

Projekt z okazji obchodów 65-lecia istnienia Galerii Miejskiej Arsenał

Wernisaż:14.11.2014 godz.18.00
Wystawa trwa do 28.12.2014
Kompletnie bez tytułu...

W przestrzeni największej sali ekspozycyjnej Galerii Miejskiej Arsenał odbywać się będzie "elektroniczna feta", uświetniająca jubileusz 65-lecia instytucji. Gra świateł i cieni - interaktywna i artystyczna zabawa - stanowi zarówno przewrotne podsumowanie dotychczasowej działalności Galerii, jak i dowód jej gotowości do wchodzenia  w nowe obszary sztuki,  fascynujące kolejne pokolenia twórców. Dynamiczny mapping, zależny od odbiorcy, stawia go w centrum świata nowych mediów, umożliwiając mu kształtowanie indywidualnych fluktuacji otaczającego go panoramicznego obrazu.
Artyści: Miłosz Margański, Mariusz Kołodziejczak
Koordynacja: Bogna Błażewicz

STAND BY

Dolna sala Galerii zamieni się na 1,5 miesiąca w laboratorium, w którym będą odbywały się warsztaty, koncerty i prezentacje odnoszące się do zjawisk w przestrzeni nowych mediów, również z pozycji krytycznej. W ramach programu STAND BY kuratorki wyróżniły trzy pola tematyczne, wokół których zostaną skoncentrowane poszczególne wydarzenia :
1) INTERNET AWARE, czyli refleksje na temat internetu, alternatywne formy prezentacji sztuki współczesnej w sieci oraz sztuka postinternetowa;
2) GRAMY - część poświęcona eksperymentalnym działaniom w obszarze programowania komputerowego i muzycznego, robotyki oraz gier wideo;
3) IN FRONT OF THEIR EYES - praktyki dźwiękowe poddające w wątpliwość entuzjazm piewców/profetów nowych technologii.
Kuratorki projektu: Anna Czaban, Sylwia Czubała, Magdalena Popławska

"TAK" - Telewizja Arsenał Krytycznie

To projekt, w ramach którego analizie poddana zostanie specyfika mediów i medialna manipulacja. Inicjatywę kierujemy do grupy uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy przez czas trwania wydarzenia uczestniczyć będą w cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów merytorycznych i technicznych.
Projektowi towarzyszy darmowa projekcja sześciu filmów na temat mediów i ich specyfiki. Przewidywana jest prezentacja następujących produkcji: Ćwiczenia warsztatowe w reżyserii Macieja Łozińskiego, Wojna światów - następne stulecie Piotra Szulkina, Niewinne Kamery Grzegorza Królikiewicza, Lekcje rosyjskiego Andrzeja Niekrasowa, Technologia zabójstwa medialnego Pawła Znyka oraz  Brand New World Andrzeja Wójcika i Ewana Jones-Morrisa.
Efektem kilkutygodniowych działań ma być realizacja w postaci filmu lub programu, autorstwa zaproszonej do udziału w projekcie młodzieży.
Idea: Piotr Bernatowicz, Jadwiga Siatka


WSTĘP WOLNY