foto

Monumentalne prace graficzne artysta tworzy w technice własnej, wykorzystując fotografię, projekcję światła, zapis wideo, oraz różne formy druku. Anektując przestrzeń, światło i dźwięk stwarza formy przestrzenne mające charakter parateatralnych aranżacji. Tworzone w ten sposób instalacje cechuje nastrój wyjątkowej tajemnicy, angażującej wyobraźnię widza do intelektualnej zabawy.