n

Navis 966 - prezentacja rzeźby - łodzi pt. Spacer z powidokiem, wykonanej z fragmentów tysiącletnich dębów.

29.01 – 29.04.2016

Dębowa łódź wykonana z drewna pochodzącego z konstrukcji budowanych w X wieku, w trakcie wernisażu symbolicznie wprowadzi Rezerwat Archeologiczny Genius loci w uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski. Wystawa odnosić się będzie do chrześcijańskiej symboliki łodzi i jej wczesnośredniowiecznej ikonografii. Rzeźba wykonana została przez Pracownię Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Raby, mgr Łukasza Gruszczyńskiego.

opr.sw