fragment wystawy

Wystawa prac konkursowych - zagospodarowaniem terenu przy ul. Koszalińskiej

2016-06-02 ( czwartek ) – 2016-06-10 ( piątek )
Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, hol na parterze, Poznań

Kategoria: Wystawy

Na wystawie obejrzeć można prace nagrodzone w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ul. Koszalińskiej.

Wystawę można oglądać do 10 czerwca br. w holu parterowym siedziby Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, w godzinach pracy Urzędu.

Organizatorem wystawy jest Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.