a

Sympozjum - Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji

2016-12-09 ( piątek )
10:00-18:00
Biblioteka Raczyńskich, sala 1, pl. Wolności 19, Poznań

Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji
Międzynarodowe sympozjum naukowe organizowane przez Instytut Historii UAM, Bibliotekę Raczyńskich oraz Instytut Historii Litwy w Wilnie.

program sympozjum

_
opracLT

Plakat