plakat

Piotr Wołyński - Ziarna rzeczy

2017-11-20 ( poniedziałek ) – 2017-12-01 ( piątek )
Galeria AT, ul. Solna 4, Poznań

Kategoria: Wystawy

Piotr Wołyński (ur. 1959 r.  w Poznaniu); artysta wizualny, od końca lat 70. zajmuje się fotografią w obszarze sztuki. Profesor zwyczajny, wykładowca na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Studiował filozofię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz działalności artystycznej pisze teksty o sztuce oraz inicjuje i organizuje wystawy i inne przedsięwzięcia artystyczne. Jest od 1985 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu; początkowo jako asystent w pracowni prof. Stefana Wojneckiego, od lat dziewięćdziesiątych prowadzi własną pracownię. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnik kilkudziesięciu zbiorowych. Ważniejsze wystawy indywidualne: Fotografie, Galeria FF, Łódź, 1992; Przejrzystość, Galeria FF, Łódź, 1994; Apotropeje, BWA Wrocław, 2003; Ausgewählte Fotographien, Kunst- und Kulturzentrum, Monschau (Niemcy), 2005; Formy i mimoformy, Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 2008; W cztery oczy, Galeria PF, Poznań, 2009, Jak podłączysz..., Galeria Rotunda, Poznań, 2011; Oddalenie (prace z lat 2009 - 2012), Galeria FF, Łódź, 2012; Oddalenie, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2013; Autorytety, Galeria BWA, Gorzów Wlkp., 2015.

Wystawa Piotra Wołyńskiego, prezentowana w Galerii AT, powstała w wyniku nieustającej fascynacji motywami odbicia i cienia, powstającymi w procesie reprezentowania. To one, zdaniem autora, stanowią o specyfice formy i statusie obrazów. Szczególna rola przypada w tym procesie obrazom optycznym, źródłom odbić i cieni w przedstawieniu. Są one dziś dysponentami wiarygodności przedstawień w ciągle zmieniającym się, cyfrowym uniwersum. Wystawa jest zbiorem obrazów (powstałych na bazie innych, powszechnie znanych przedstawień fotograficznych) i przedmiotów (elementów warsztatu fotografa), które zostają poddane rekonfiguracji w celu wydobycia nadrzędnej roli odbić i cieni w obrazowaniu. Autor poszukuje ich wspólnego pola, tytułowego ziarna rzeczy. To zgodnie z nim kształtuje się nasze wyobrażenie o świecie pozaobrazowym. Każde przedstawienie przygotowane jest dziś na serię przekształceń, i niemal każde takim przekształceniom podlega. Przedstawienia są dziś rzeczami, a to, co obrazowe, kryje się głęboko w ich wnętrzu. W odbiciu i w cieniu widać wyraźniej.

Wystawa p.t. "Ziarna rzeczy" jest pierwszym indywidualnym pokazem twórczości Piotra Wołyńskiego w Galerii AT.