oprowadzanie po wystawie

Co jest za Bramą? - bezpłatne oprowadzanie po ekspozycji

2017-12-14 ( czwartek )
Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

Czy bramy warownych grodów zamykały Piastów na obce wpływy, czy też otwierały możliwość bezpiecznej wymiany? Decyzja o chrzcie to niewątpliwie przekroczenie bramy do Europy, ale i zatrzaśnięcie za sobą pogańskich wrót. Opowiemy o biskupich murach Ostrowa oraz bramach lewobrzeżnego miasta. Przez wieki uchylały się one dla zmierzających przez trakt królewski władców, strzegąc przy tym niezależności rywalizujących z sobą miasteczek i osad, które tworzą dziś jedno miasto. Przyjrzymy się, jak Prusacy uczynili Twierdzę Poznań największą w Europie bramą chroniącą ich kraj, rozebraną po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Poznamy jeszcze raz ideę Bramy Poznania, która otwiera trakt do grodu Przemysła dla wszystkich, którzy chcą przekroczyć jego wrota.

Spacer z przewodnikiem po multimedialnej ekspozycji wzbogacą fragmenty wystawy "UWAGA! Brama", której autor, krytyk architektury Jakub Głaz, powiedział: "Brama to przede wszystkim wstęp do historii związanych z nią miejsc, ludzi, ich charakterów i postaw - otwartości lub izolacji. Dostrzec bramę i nie pomyśleć o tym, co się za nią kryje - to zobaczyć niewiele".

Oprowadzanie bezpłatne.

Obowiązkowe zapisy pod numerem telefonu: 61 647 7634 w godzinach otwarcie instytucji.

Zobacz bramapoznania.pl/