kobiety z dziećmi

Estetyka i uprzedzenia Aesthetics & Bias

2018-04-07 ( sobota ) – 2018-05-06 ( niedziela )
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, Poznań

Wystawa jest podsumowaniem ponad dziesięcioletniego projektu zainicjowanego przez izraelską artystkę i perfomerkę Adinę Bar-On. W ramach tej inicjatywy w różnych miejscach w Polsce i w Izraelu spotykały się grupy młodych artystów związanych z Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie oraz z ASP w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Projekt Adiny Bar-On stawia pytania o uprzedzenia, jakie trzeba przezwyciężyć w procesie tworzenia sztuki, która mierzy się zagadnieniami tożsamości, historii i polityczności.

Więcej o wydarzeniu tutaj

Zobacz www.arsenal.art.pl/