plakat

Uniwersyteckie wykłady na Zamku - Instrumenty upowszechniania wiedzy o żywieniu i ich wiarygodność

2018-12-11 ( wtorek )
18:00
CK Zamek, Sala Prób, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Wiedza o tym, jak prawidłowo się odżywiać, aby zaspokoić potrzeby organizmu i zachować zdrowie była przedmiotem zainteresowania ludzi od bardzo dawna. Poglądy na ten temat zmieniały się na przestrzeni dziejów, by w drugiej połowie XVIII wieku dać początek nauce o żywieniu, za której ojca uchodzi francuski arystokrata i uczony Antoine Lavoisier.

Nauka ta, rozwijając się w łączności z medycyną, bromatologią i technologią żywności, zgromadziła dotąd pokaźny zasób wiedzy na temat związków między żywnością, żywieniem i zdrowiem, która jest na bieżąco aktualizowana z wykorzystaniem różnych rodzajów badań obserwacyjnych i eksperymentalnych.

Upowszechnianiu wiedzy żywieniowej służą cztery podstawowe instrumenty: normy żywieniowe, zalecenia żywieniowe, cele żywieniowe oraz znakowanie żywności. Każdy z nich adresowany jest do innego odbiorcy, ma inną specyfikę, a także inne determinanty efektywnego oddziaływania.Dynamiczny rozwój badań naukowych oraz funkcjonowanie w społeczeństwie wielu mitów, dotyczących zdrowego żywienia stwarzają potrzebę systematycznej oceny dowodów naukowych, wykorzystywanych w aktualizacji wiedzy żywieniowej i jej upowszechnianiu.

Prof. dr hab. Jan Gawęcki - wieloletni pracownik w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zajmuje się fizjologią i higieną żywienia człowieka. Główny przedmiot jego zainteresowań naukowych to substancje obce w żywności i ich wpływ na organizm, bioenergetyka żywienia, interakcje składników żywności w aspekcie profilaktyki dietozależnych chorób, edukacja żywieniowa, uwarunkowania preferencji pokarmowych oraz fizjologiczne mechanizmy regulacji pobierania pokarmu i napojów. Ma w dorobku ponad 400 publikacji (w tym 26 monografii), jest autorem i redaktorem naukowym wielokrotnie wznawianych podręczników akademickich: Żywienie człowieka - Podstawy nauki o żywieniu, Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Żywienie a zdrowie publiczne, Podstawy metodologii badań w nauce o żywieniu i żywności, Słownik terminów żywieniowych. Jest również współtwórcą i wieloletnim przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Był wielokrotnie wyróżniany, w tym tytułami doktora honoris causa przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wstęp wolny.

Zobacz ckzamek.pl