plakat

Rezydenci w rezydencji: Wolność semiotyczna - warsztaty

2019-04-25 ( czwartek )
14:00
CK Zamek, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Warsztat skupiający się na pojęciu wolności w kontekście słowa. Jak wyrażamy otwartość, gotowość do poznania, włączenia w swój obszar nowych bytów i nadania im równoprawnego statusu członka
w budowaniu społeczności?. Jak wyrażamy komunikaty włączające? Gdzie je spotykamy i jak chcemy je manifestować? Czy sztuka może sobie poradzić z różnymi formami wykluczenia? Popracujemy nad nowym słownikiem pojęć chwytających szybkie przemiany wartości, zakotwiczonych w idei szeroko pojętego porozumienia. Słowo, będące punktem wyjściowym do rozważań, zmapuje zależności, z jakimi wiąże się odnajdywanie w pożądanym zjednoczonym społeczeństwie.

Warsztaty potrwają od g. 14 do g. 16. Praca w małych grupach: 5 osób

Zapisy: patrycjaplich@op.pl

Zbiórka - Hol Wielki

Zobacz ckzamek.pl