Pośrodku plakatu wąż duszący ptaka, poniżej tytuł i informacje dotyczące spektaklu
Teatr Nowy, Scena Nowa, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, Poznań

Spektakl - Wróg Ludu

Baner promujący wydarzenie. Nazwa wydarzenia i data. Obrazek prezentujący fragment parku z drzewami, rozstawionymi food truckami i ludźmi spacerującymi i jedzącymi.
Park im. Jana Pawła II

Food Park