Logo muzeum archeologicznego.

Wystawa z cyklu Bliskie spotkania z ... Nie tylko krzemień. O surowcach w pradziejach Egiptu i Sudanu

2023-07-11 ( wtorek ) – 2023-09-30 ( sobota )
Muzeum Archeologiczne, ul. Wodna 27 - Pałac Górków, Poznań

Polscy archeolodzy już w latach sześćdziesiątych XX wieku prowadzili badania nad epoką kamienia w północno-wschodniej Afryce. Profesor Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie rozpoczął wówczas współpracę z powstałą w 1962 roku Combined Prehistoric Expedition (CPE), której założycielem był Fred Wendorf. Wieloletnie jej działania przyniosły odkrycie kilkuset stanowisk archeologicznych, zarejestrowanych i częściowo przebadanych wykopaliskowo. Pochodziły one z okresów chronologicznych od dolnego paleolitu po neolit. Odkryte zabytki, których wybrane przykłady są prezentowane na wystawie, to przede wszystkim narzędzia wykonane z różnych surowców kamiennych zastosowane do różnorodnych czynności, które wykonywali łowcy-zbieracze z epoki kamienia.

          W 1972 roku Lech Krzyżaniak z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu rozpoczął jedne z najważniejszych badań w dorobku polskiej archeologii w Sudanie, a mianowicie badania na neolitycznej osadzie i cmentarzysku w Kadero niedaleko Chartumu. Znalezione tam ozdoby z karneolu, malachitu, czy narzędzia z agatu, kwarcu, czertu, ryolitu lub skamieniałego drewna pokazują umiejętność wykorzystywania przez społeczności pradziejowe odmiennych surowców kamiennych.

Kurator: dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska

Gdzie: I piętro Pałacu Górków

Wstęp: Po zakupie biletu w cenie od 10 /15 zł (normalny/ulgowy).