Plakat spektaklu: rysunek mrówki z biało czerwonymi skrzydłami przypominającymi skrzydła husarskie. U dołu plakatu informacje na temat spektaklu.
Teatr Nowy, Duża Scena, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, Poznań

Spektakl - Pan Tadeusz

Plakat przedstawienia - mural przedstawiający trzy kobiety, wkomponowany w okno w ścianie domu. U dołu plakatu - informacje na temat spektaklu.
Teatr Nowy, Scena Nowa (wejście od Zaułka K. Feldman), ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, Poznań

Spektakl - Prezydentki

Plakat informacyjny o koncercie zespołu SNY. Po lewej zdjęcie zespołu z napisem "SNY". Po prawej napisy: "Koncert na otwarcie Ogród Szeląg. 28.04.2024".
ul. Ugory 97, 61-623 Poznań

Koncert SNY

Strona 1 2 3