logo

Dyskusja w ramach projektu: ,,W stronę instytucji krytycznej"

11.06.2014
17:00

,,Artyści i instytucje"

11.06.2014, godz.17:00

Goście: Magdalena Ujma, Jakub Banasiak, Zorka Wollny

Podczas debaty, zaproszeni goście przedyskutują i zrewidują różnorodne strategie  współpracy artystów z instytucjami sztuki, zarówno publicznymi jak i prywatnymi. Określą na nowo ich role w kształtowaniu pozytywnych praktyk partnerstwa oraz spróbują osadzić je w szerokim kontekście społecznym i rynkowym. Zastanowimy się czy i jaki wpływ na poprawę niekorzystnej sytuacji prawnej i ekonomicznej twórców w Polsce mogły by mieć poddane krytycznej analizie i w dalszej kolejności zreformowane instytucje publiczne. 

Zobacz arsenal.art.pl