a

Scena Czytana - Wrona i Niedźwiedź albo słońce świeci wszystkim

2018-05-11 ( piątek )
Scena Wspólna, ul.Brandstaettera 1 / ul. Za Cytadelą, Poznań

Dla dzieci w wieku od 10 lat.

SCENA CZYTANA
Wrona i Niedźwiedź albo słońce świeci wszystkim
Martin Baltscheti

Czytają: Przemysław Chojęta i Julia Rybakowska
Opieka reżyserska: Artur Romański
Dyskusja: Krzysztof Cicheński

Scena Czytana to cykl prezentacji najnowszych sztuk teatralnych w formie czytanej przez zawodowych aktorów. Centrum Sztuki Dziecka powołało ją w roku 2005, zapraszając młodzież poznańskich gimnazjów i liceów na spotkania z autorami oraz ich tekstami o aktualnej i ważnej dla młodych ludzi problematyce: dojrzewania, przemocy, problemów w rodzinie, nienawiści, nietolerancji i in. Dla autora taka konfrontacja tekstu z publicznością stanowi sprawdzian zawartości myślowej i formy artystycznej, to dobra lekcja na temat "co i jak pisać".

Czas: 60 minut + dyskusja

Bilety w cenie 5 zł (2,5 zł z KRD lub KS).

_
opr.LT

Bilety dostępne w: