Konkurs: Ja, przyroda, ekologia, życie... dla nauczycieli i uczniów

16.03 – 25.05.2020
10:00

Ogłosiliśmy konkurs dla nauczycieli i szkół. Teraz jest moment, by się do niego przygotować, do czego serdecznie zachęcamy. JA, PRZYRODA, EKOLOGIA, ŻYCIE... Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i nauczycieli bibliotekarzy oraz ich uczniów Wydawnictwo Zakamarki oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ogłaszają konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych oraz bibliotekarzy szkolnych oraz ich uczniów na projekt edukacyjny dotyczący funkcjonowania człowieka w przyrodzie. Opis projektu i cele: Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i nauczycieli bibliotekarzy do przygotowania projektu edukacyjnego, w którym poruszone zostaną kwestie związane z relacją człowiek-środowisko. Może to być dedykowana lekcja, spotkanie, debata, sadzenie drzew, zakładanie ogródka, zadanie plastyczne, wystawa, gra lub konkurs, np. na najbardziej zieloną klasę lub mistrza wiedzy ekologicznej. Inspiracji należy szukać w książkach Wydawnictwa Zakamarki, z których wiele dotyka tematyki przyrodniczej i relacji człowieka z przyrodą. Znajdźcie w którejś z książek punkt wyjścia, a potem puśćcie wodze fantazji - inwencja należy do Was! Celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że mają wpływ na stan środowiska naturalnego w swoim miejscu zamieszkania, w szkole, w klasie, że mogą podejmować działania na jego rzecz. Dzięki projektowi uczniowie poznają dostępne sobie zachowania proekologiczne, takie jak np. redukcja i segregacja śmieci, wyrobienie nawyków zero-waste, tworzenie nowych przedmiotów z recyklingowych materiałów, świadomy wybór opakowania, sadzenie drzew, uprawa własnych warzyw, przygotowanie (i używanie!) własnej płóciennej torby na zakupy itp. Listę książek, z których można czerpać inspirację, znajdziecie w Regulaminie Konkursu na www.zakamarki.pl. Przygotowanie i realizacja działania: W zadaniu może wziąć udział klasa pod opieką nauczyciela lub bibliotekarza lub grupa uczniów skupiona przy bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela lub bibliotekarza. W jednej szkole może być realizowanych kilka projektów, każdy z inną klasą lub grupą. Pracą konkursową będzie opis zrealizowanego działania i jego efektów wraz z dokumentacją wizualną. Czas trwania działania: II półrocze roku szkolnego 2019/2020. Termin nadsyłania pracy konkursowej upływa 25 maja 2020 roku. Wyniki zostaną ogłoszone do 10 czerwca 2020 roku. Nagrodami w konkursie są książki Wydawnictwa Zakamarki (niektóre z autografami autorów), a dla nauczycieli - książki metodyczne oraz dwa vouchery o wartości 50 zł każdy do wykorzystania przy opłacie za szkolenie organizowane przez poznański ODN. Ważne: przed przystąpieniem do konkursu prosimy przeczytać regulamin! Więcej informacji na www.zakamarki.pl

Zobacz www.zakamarki.pl