logo

W zgodzie ze sobą, bliżej innych. Trening interpersonalny

2016-08-11 ( czwartek ) – 2016-08-14 ( niedziela )
Pracownia Rozwoju Osobistego Po deszczu, ul. Poznańska 52/5, Poznań.

Spotkanie z grupą osób, które pragną lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi. Stworzymy przestrzeń, w której przyjrzysz się swoim reakcjom i emocjom w kontaktach z ludźmi. Zobaczysz, jak inni odbierają Twoje zachowania i słowa. Znajdziesz tu bezpieczne miejsce na wyrażanie swoich myśli, potrzeb i uczuć. Poznasz swoje zasoby i ograniczenia w kontaktach interpersonalnych. Wszystko po to, aby bardziej świadomie budować wzbogacające i autentyczne relacje z ludźmi.

Trening interpersonalny to jedna z najbardziej efektywnych metod edukacji psychologicznej. Członkowie grupy wchodzą ze sobą w relacje, konfrontują się i wzajemnie modelują swoje zachowania. Są dla siebie wsparciem w rozwoju i zmianach. Charakter zajęć sprzyja otwieraniu się i wyrażaniu emocji, w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze. Sprzyja przełamywaniu oporów wobec innych. Wiedzę i doświadczenie zdobyte na treningu wykorzystasz zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Zobacz www.podeszczu.com.pl/pracownia-rozwoju-osobistego/treningi/