Fragment ekspozycji

Sztuka polska XX w., czyli od kapistów i awangardy dwudziestolecia międzywojennego po Kantora i Opałkę - Senioralni 2016

29.10.2016
13:00

Zbiory sztuki polskiej XX w. eksponowane są na dwóch piętrach nowego gmachu poznańskiego muzeum. Datą graniczną jest tu rok 1945. Pierwsze piętro gromadzi sztukę dwudziestolecia międzywojennego z podziałem na przestrzeń prezentującą dzieła polskich kolorystów i nurty awangardy - z krakowskimi formistami na czele oraz szczególnym uwzględnieniem artystów z kręgu Ecole de Paris. W tej przestrzeni zaprezentowano także prace dwóch indywidualności: Witkacego i Tadeusza Makowskiego. Sztuka po 1945 r. zajęła całe drugie piętro. To czasy powojenne z wyróżniającymi się pracami Grupy Krakowskiej, w tym Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego; fotografiami Zofii Kulik czy Grzegorza Kowalskiego i nowymi mediami Izabelli Gustowskiej. W części ekspozycji poświęconej malarstwu możemy podziwiać obrazy Henryka Stażewskiego, Stefana Gierowskiego, Leona Tarasewicza, Edwarda Dwurnika czy drugi w kolejności obraz liczony Romana Opałki.

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Na spotkania obowiązują zapisy: tel. +48 61 85 68 136, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30.

Program Muzeum Narodowego w ramach akcji SENIORALNI 2016 można pobrać w formacie PDF i Word

Zobacz www.mnp.art.pl