Logo

Spotkanie wspomnieniowe poświęcone Jerzemu Szatkowskiemu

2020-01-15 ( środa )
Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14, Poznań

Jerzy Szatkowski był poetą, prozaikiem, wydawcą, wieloletnim redaktorem "Okolicy Poetów", autorem m.in. książek "Tryptyk", "Żywicowanie" i "Epistoły". Przygotował do edycji tom rysunków Wincentego Różańskiego "Jasna kreska", zredagował także trzytomową edycję utworów Ryszarda Milczewskiego-Bruno i tom wierszy Andrzeja Babińskiego. Spotkanie wspomnieniowe połączone będzie z prezentacją nowego numeru "Okolicy Poetów".

Prowadzenie: Marek Słomiak.

Zobacz www.bracz.edu.pl