Zdjęcie 1

"Środa z Klunkrami wielkopolskimi" to cykl spotkań na których można pooglądać, podotykać i kupić nasze klunkry oraz posłuchać historii z zaplecza marki. Zapraszamy do pracowni ekonomii społecznej "Ładne rzeczy" na ul. Św. Marcin 57.

Klunkry wielkopolskie to marka ładnych i użytecznych pamiątek z Wielkopolski produkowanych przez firmy społeczne zatrudniające osoby z różnego rodzaju trudnościami (np. z autyzmem, wychodzące z bezdomności, z zaburzeniami psychicznymi).  Nasza marka odwołuje się do gwary poznańskiej i wielkopolskich symboli, cała produkcja realizowana jest w Wielkopolsce. Zysk ze sprzedaży przeznaczany jest na pomoc naszym pracownikom m.in. rehabilitację czy pomoc mieszkaniową.